MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI

Adı-soyadı : Hanay Mücevherat Kuyumculuk Tasarım SAN. ve TIC. LTD.STI

Adresi : Altunizade Mah. Rauf Paşa Hanı sk. No:19/1 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0530 7950902

E-mail: contact@tulliajewels.com

Şikayetler için İrtibat Bilgisi: contact@tulliajewels.com

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

 

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

Satışa konu ürünün türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli alışveriş sepetinde belirtildiği gibidir.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2. Alıcı, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. Satıcı, Alıcı’nın işbu sözleşmeden doğan hususlara ilişkin şikayetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Alıcı, her türlü şikayetlerini contact@tulliajewels.com üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile Satıcı’ya yöneltebilecektir.

 

MADDE – 5 CAYMA HAKKI:

Alıcı; ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini Satıcı’ya beyan etmesi üzerine işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurup işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Satıcı’ya gönderecektir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. 

Alıcı aşağıdaki mal veya hizmet alımının söz konusu olduğu hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar.